Máj

  • ALKP
  • ALT
  • AST
  • Direkt bilirubin
  • Epesav
  • GGT
  • GLDH
  • SIAP
  • Totál bilirubin